Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö Matt. 8: 5 - 13