Pietari tunnustaa Jeesuksen Matt. 16: 13 - 16


13. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" 14. He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." 15. "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" 16. Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."