Jeesus rohkaisee oppilaitaan Luuk. 12: 11, 12  

11. "Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. 12. Kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä teidän on sanottava."