Profeetta Joona on suuren kalan vatsassa Joona 2: 1 - 3

1.Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä. 2. Hän rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisuksissa 3. ja sanoi: - Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet ääneni.