Roomalaiskirje 1: 3 - 4

Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; 4. pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme.

 


TEEMAN ALKU Asiat Taustat Virikkeet Raamattu Hartaus Toteutus KOKONAISUUS KAIKEN ALKU