Erikieliset raamatuntekstit suomennetaan

Tämä tehtävät tuskin on riittävän syvällinen siihen, että se auttaisi selvittämään, miten Raamattua olisi oikein luettava, mutta tehtävä voi kuitenkin toimia jonkinlaisena Raamattuun liittyvänä välipalana. Sen pohjalta voi puhua myös Raamatun kääntämiseen liittyvistä asioista.


TEEMAN ALKU Asiat Taustat Virikkeet Raamattu Hartaus Toteutus KOKONAISUUS KAIKEN ALKU