Teeman "Konfirmaation merkitys ja siihen valmistautuminen" etävirikkeitä


 
TEEMAN ALKU Asiat Taustat Virikkeet Raamattu Hartaus Toteutus KOKONAISUUS KAIKEN ALKU