Teemaan "Jeesus Jumala ja ihminen" etävirikkeitä 
TEEMAN ALKU Asiat Taustat Virikkeet Raamattu Hartaus Toteutus KOKONAISUUS KAIKEN ALKU