Kiusaaminen (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Kouluelämä
Suvaitsevaisuus ja erilaisuus Totteleminen ja vastarinta
Klikkaa korjausehdotus, toive tai idea. Käskyt  Omatunto

Kiusaaminen ei ole vain kiusattujen ja kiusaajien ongelma, 
vaan myös niiden, jotka mitään tekemättä katsovat sivusta.